مجموعه سوالات کنکور (کارشناسی ارشد) روان شناسی عمومی - بالینی - سنجش و اندازه گیری (روان سنجی): (دانشگاه سراسری) (1385-1381) همراه با پاسخ های تستی و
- هادی صمدی (گردآورنده)، سیدعلی صمدی (گردآورنده)
نشانه شناسی بیماری های روانی: برای دانشجویان پزشکی، پرستاری و روان شناسی
نشانه شناسی بیماری های روانی: برای دانشجویان پزشکی، پرستاری و روان شناسی
- نصرت الله پورافکاری
روانشناسی بالینی: مفاهیم، روش ها و حرفه
روانشناسی بالینی: مفاهیم، روش ها و حرفه
- تیموتی ترال، جری فیرس، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، سیف الله بهاری (مترجم)